До -30% намаление на избрани продукти в La Belle Rose!

Връщане на продукт

Рекламации/връщане labellerose.bg

1. Основен предмет на дейност в електронен магазин labellerose.bg е продажбата на живи цветя, които, предвид специфичните им характеристики не подлежат на разглеждане, по начина, залегнал в чл.57, т.6 от Закона за защита на потребителите. Следователно политиката за отказ от договора (доставката) не може да бъде приложена в нашия магазин като търговска практика.

2. Правото на отказ от договора и връщане на доставена пратка е приложимо единствено за артикул EternalRoses (Вечни рози), като срокът на връщане е законоустановения 14-дневен срок от датата на получаване. Условието за връщане на закупен продукт е валидно единствено, когато конкретният артикул е във вида, в който е бил предоставен на клиента. Разопаковани, извадени от оригиналната кутия, разместени или неправилно съхранени букети с рози не подлежат на връщане и рекламации. Правилното съхранение е описано подробно в раздел „грижа за розите”.

3. Магазин labellerose.bg се задължава да върне на клиента заплатената за върнатия продукт сума отново в 14-дневен срок, като за целта използва същия начин на плащане, предпочетен от клиента, освен ако не бъде посочен друг начин за възстановяване. Разходите по връщане на закупения продукт, както и тези за доставка, различна от посочената от сайта се поемат от купувача.

4. Възстановяването на паричната стойност на продукта се отлага до момента, в който същият не бъде върнат на търговеца (доставчик) или не бъде предоставено доказателство, че върнатият продукт е същият, който е бил доставен.

5. Спазването на 14 дневния срок за връщане на закупен продукт е задължително, като за отправна точка се приема датата, на която клиентът е заявил своя отказ от поръчката. Всяко неоснователно просрочване на упоменатия срок лишава клиента от правото да върне закупения и доставен продукт.

6. При установено несъответствие между поръчания и доставения продукт по вина на магазина, разходите за връщане и замяна са за сметка на търговеца/магазина. В случай, че клиентът не желае замяна на продукта по смисъла на т.6, доставчикът се ангажира да възстанови паричната стойност на продукта.

7. Ла Бел Роуз ООД не носи отговорност за вреди, настъпили по вина на купувача. В този случай правото на рекламация отпада автоматично.

8. Ла Бел Роуз ООД си запазва правото да откаже да изпълни поръчка, вкл. приета и потвърдена такава, при възникнали непредвидени обстоятелства – изчерпана наличност, проблеми с доставката и др., за което клиентът ще бъде своевременно уведомен.

9. На страницата предоставяме стандартен формуляр за отказ от поръчка.СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА:

На основание чл. 57,т. 4 от Закона за защита на потребителите и Общите условия на https://labellerose.bg правото на отказ от договора се прилага само за артикул Eternal Roses (Вечни Рози)

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До„Ла Бел Роуз“ООД,
със седалище и адрес на управление: България, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол 8600,„Златен Рог No 27, ет. 4, ап. 269
вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията
към Министерство на правосъдието
с ЕИК:204941647, електронна поща: office@labellerose.bg
С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки Eternal Roses (Вечни рози)
- Поръчан .........................*/получен на ..........................................*
- Име на потребителя/ите......................................................................................
- Адрес на потребителя/ите:...................................................................................

Подпис на потребителя/ите________________________________
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ............................. г.
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.